?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 彩3D投注技巧:利用跨度D行选号法_娄底彩|_娄底市福利彩发行中心官|?/title> <link href="/style/css/ldfc.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="home"><a href="#" onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.ddkfpm.tw');">设ؓ首页</a>   |   <a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://www.ddkfpm.tw', '娄底彩|?)">加入收藏</a>   |   <a href="/about/contactus.html">联系我们</a></div> </div> <div class="logo"><img src="/images/logo.jpg" width="840" height="93" /></div> <div class="menu"> <ul> <div> <li><a href="/">?nbsp;   ?/a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=L2JIB2YYB6ZJTG7">信息动?/a></li> <li><a href="/about/Introduction.html">中心?/a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=WVGK5KCNOLUKAIB">中奖喜讯</a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=ZYKGYM02GS8T7X6">彩信息</a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=788PEHWVRNXDXHK">投注技?/a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=F4KIQK7SLY4IPH9">彩票文化</a></li> </div> <div> <li><a href="/list.aspx?cid=OP94VQ6RBY8SZQM">县市动?/a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=L80609NBLF35XOC">站点风采</a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=QHO5TEA6WLB8GME">学习园地</a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=S87BYS1IIC4PEQY">中福在线</a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=Z67M1SZMSATSWKL">公益事业</a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=6GWB0VA9120G5I1">通知公告</a></li> <li><a href="/list.aspx?cid=9M8JLQA7772042M">玩法?/a></li> </div> </ul> </div> <div class="body"><img src="/images/banner.jpg" width="960" height="104" /></div> <div class="body m10"> <div class="bdlt"> <div class="bdlist"> <div id="classNav">当前位置Q?a href="/">娄底彩|?/a> >> <a href="/list.aspx?cid=788PEHWVRNXDXHK">投注技?/a> >> 正文</div> <div class="newsContent"> <h1>彩3D投注技巧:利用跨度D行选号?/h1><div id=times>2016-6-6 15:37:00   湖南彩|?  </div><div id="NV_NewsDetail"><p><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;">3D中奖L׃个数字组成,用最大数减去最数的差Q称之ؓ跨度(也可U最大边?Q其最大gؓ9Q最ؓgؓ0。比如第2006046期的中奖L021Q用最大数?”减L数?”,那么本期的跨度就??/span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 一、杀与跨度相同的癑֍个位LQ?/span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> W?006042期中奖号?10Q跨?Q跨度与百位数相同,预测W?006043期百位可杀L7Q第2006043期开奖号码ؓ116Q杀h;W?006035期中奖号?48Q跨?Q跨度与十位数相同,预测W?006036期十位可杀L4Q第2006036期开奖号码ؓ891Q杀h;W?006040期中奖号?63Q跨?Q跨度与个位数相同,预测W?006041期个位可杀L3Q第2006041期开奖号码ؓ594Q杀h?/span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 此方法仅限于中奖L中含有与当期跨度相同数字的下一期的预测Q笔者对W?005002期—第2006043期共400期的开奖结果统计此Ҏp?4期?/span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 二、杀三斜q跨度号Q?/span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> ?D跨度的走势中Q经怼出现跨度u的走势,如第2006015期中奖号?00、跨?Q第2006016期中奖号?81Q跨?Q?1走势Q;W?006039期中奖号?46、跨?Q第2006040期中奖号?63Q跨?Q?1走势Q,q种跨度u的走势在W者对W?005002期?006043期共400期的开奖结果统计共出现80ơ,q_5期就?ơ跨度q走势。虽然这U走势比较多Q但很少有递减Q递增Q超q?ơ的三斜q跨度走势,?-7-6Q?-7-8q样的三斜连跨度走势Q这实际是l了我们一个杀L机遇。如W?006039期跨度ؓ2Q中奖号?46Q,W?006040期跨度ؓ3Q中奖号?63Q,q?期的跨度便Ş成了一?1的走势,于是W?006041期便可以跨?的组合排除(直?44注)Q第2006041期中奖号?94Q跨?Q排除正?/span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 三、附跨度所含注数速查表:</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度0单?0注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度1单?4注,l选三18注,l选六0注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度2单?6注,l选三16注,l选六8注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度3单?26注,l选三14注,l选六14注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度4单?44注,l选三12注,l选六18注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度5单选注150Q组选三10注,l选六20注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度6单?44注,l选三8注,l选六20注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度7单?26注,l选三18注,l选六6注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度8单?6注,l选三4注,l选六14注;</span><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><br style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px; white-space: normal;"/><span style="font-family: simsun; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 跨度9单?6注,l选三2注,l选六8注?/span></p></div> </div> </div> </div> <div class="bdrt"> <div class="rtitle">中心?/div> <div class="rlist"><p>在各U党委、政府的重视和领gQ在有关部门、社会各界及q大彩民U极支持和热心参与下Q娄底市利彩票发行中心靠着勇于创新Q自Z息的_Q在彩发行?0多年的时间里创造了娄底市福彩事业独有的文明和创业的奇迹?/p><p>lDq?q_娄底彩的发展连l创造了3个销售高潮,以勇潮头敢争先的力Q向着更高的目标迈q?..<span><a href="/about/Introduction.html">【详l?/a></span></p></div> <div class="rtitle p10">通知公告</div> <div class="rlist"> <ul> <li><a href="/news/201610/20161027155825.html" target=_blank>你知道吗?每一张中国福利彩都凝聚着C会责QQ?/a></li> <li><a href="/news/201610/20161027155440.html" target=_blank>湖南彩公益金加大养老和C会公益投入</a></li> <li><a href="/news/201610/20161027153221.html" target=_blank>娄底人,U吗Q“双色球o梦想Zh行”公益之?/a></li> <li><a href="/news/201610/20161027153123.html" target=_blank>“福泽潇?爱心‘童’行?湖南彩资助12个留守儿童服务机?0万元</a></li> <li><a href="/news/201610/2016102715746.html" target=_blank>“福泽潇?爱心‘童’行”资助授牌A式D?/a></li> <li><a href="/news/201610/20161027145424.html" target=_blank>2016“关爱母?圆梦行动”第三季大型公益zd已启?/a></li> <li><a href="/news/20166/20166614510.html" target=_blank>“福彩帮帮帮”之“爱心清”行动之?/a></li> <li><a href="/news/20166/201666144934.html" target=_blank>湖南彩启动2012青少q脊柱发育异怹诊活?/a></li> </ul> </div> <div class="m10"><img src="/images/zdfc.jpg" width="237" height="105" /></div> </div> </div> <div id="copyright"><img src="/images/ldfucai.jpg" width="148" height="37" /><br /> 娄底市福利彩发行中心版权所?br /> 未成qh不允许购买彩?/div> <a href="http://www.ddkfpm.tw/"><span class="STYLE1">ʮһѡ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>